Doświadczając Jedności

 Doświadczając Jedności

Magia IHVH ADNI


Jest to magia połączenia IHVH z ADNI, którą znam i praktykuję. Nauczyłem się tej magii od
kogoś, czyje imię nigdy nie zostanie wypowiedziane. Po 10 latach praktyki udzielono mi słów,
abym mógł opowiedzieć o tej świętej magii. Lecz zamiast przedstawić to tak, jak sam się uczyłem,
opowiem o tym, jak to rozumiem – powiem to własnymi słowami i na własny sposób.

ANI – IHVH ADNI – RBVNV ShL OVLM – AMN
(Ani – Jod He Waw He Adonai – Ribonno Szel Olam – Amen)


Zacznij od przyjęcia wygodnej pozycji, w miejscu, co do którego jesteś pewien, że nikt ci tam nie
przeszkodzi. Całkowicie zrelaksuj swoje ciało i oddychaj równo i głęboko. Wznieś swoje myśli do
Kether, wykonaj wdech, a przy wydechu wypowiedz słowo „ANI” („Jestem”). Przedłuż końcowe
„Jod”, aż zużyjesz cały oddech. Gdy będziesz to wymawiał, wizualizuj Kether ożywający jako
świetlista, biała sfera unosząca się tuż ponad koroną twojej głowy.
Przy następnym wdechu zbierz Światło Kether. Wykonując wydech, wypowiedz słowa „Jod He
Waw He” i dokonaj projekcji ketrycznego Światła na dół. Na każdą literę zużyj ćwierć swojego
oddechu, tak aby końcowe „He” zużyło oddech do końca. Kiedy wymawiasz „Jod”, dokonaj
projekcji Światła Kether w dół, do lewej skroni i utwórz tam świetlistoszarą sferę. Niech to będzie
twój Chokmah i niech przeniknie lewą stronę twojej czaszki.
Gdy mówisz pierwsze „He”, dokonaj projekcji ketrycznego Światła z Chokmah do swojej prawej
skroni i utwórz tam obsydianowoczarną sferę. Niech to będzie twój Binah i pozwól mu przeniknąć
prawą stronę czaszki.
Gdy wymawiasz „Wa”, dokonaj projekcji Światła Kether z Binah, w dół, do twojego splotu
słonecznego i utwórz tam promienistą złoto-żółtą sferę. Niech to będzie twój Tiphareth i niech
wypełni twoją klatkę piersiową.
Gdy wymawiasz końcowe „He”, dokonaj projekcji ketrycznego Światła z Tiphareth w dół, do
miejsca tuż pod łukami stóp (a jeśli siedzisz, tuż poniżej końca kręgosłupa) i utwórz tam matową,
oliwkowo-zieloną sferę. Niech to będzie twój Malkuth i pozwól mu objąć obie stopy (a jeśli
siedzisz – kość ogonową i odbyt, bez organów płciowych).
Przy swoim następnym wdechu powróć do Kether i zbierz ketryczne Światło, a gdy robisz wydech,
wypowiedz słowo „ADNI” („adonai”). Użyj całego swojego oddechu na mocne wypowiedzenie
tego jednego słowa, w razie konieczności wydłużając końcowe „Jod”.
Gdy wymawiasz pierwszą sylabę („a”), dokonaj projekcji Światła Kether w dół, do Chokmah,
potem do Binah, Tiphareth i zakończ na Malkuth. Wydłuż „Aleph” („a”), jeśli to konieczne.
Druga sylaba („don”) jest wymawiana szybko. Ketryczne Światło, które dotarło do Malkuth, teraz
wypływa w górę w wirującej chmurze tęczowego Światła.
Ostatnia sylaba („ai”) jest wydłużana, aż skończy się oddech. W tym czasie wirujące tęczowe
Światło Adonai staje się promieniste, a kanał pomiędzy nim a Kether wypełnia się mocnym
przepływem Światła Kether.
Wykonaj przynajmniej jeden pełny oddech (wdech i wydech) bez mówienia i użyj go na
wzmocnienie swojej wizualizacji.
Przy następnym wdechu zbierz, powstałe ze Światła Kether, tęczowe Światło Adonai i, gdy robisz
wydech, wypowiedz słowa: „RBVNV ShL OVLM” („władca wszechświata”). Na wypowiedzenie
tego zwrotu użyj całego oddechu, jeśli trzeba wydłużając końcowe „Mem”. Gdy mówisz,
wizualizuj tęczowe Światło rozchodzące się z ciebie na wszystkie strony. Gdy promieniuje poprzez
wszechświat, czuj jak przenika ono każdą rzecz, jaką napotyka.
Wykonaj przynajmniej jeden pełny oddech (wdech i wydech), w milczeniu zagłębiając się w tę
wizualizację. Na koniec weź wdech, a przy wydechu wymów słowo „AMN” („prawda, wiara”).
Użyj na to całego oddechu, przedłużając ostatnie „Nun” w miarę konieczności. Gdy to wymawiasz,
czuj pełnię przenikania Światła Kether przez wszystkie rzeczy. Niech przepływ z Kether do Adonai
i do wszechświata będzie stały, mocny i solidny.
Weź wdech i przy wydechu uwolnij swoją wizualizację. Wróć do normalnego oddechu i normalnej
świadomości ciała.
————————————————-
Każde słowo, jakie wymawiasz, powinno mieć określony ton i zachowywać określony rytm.
Wysokość dźwięków zależy od twojej naturalnej skali głosu, a rytm zależy od naturalnego tempa
twojego oddechu. Ton pięciu dźwięcznych oddechów jest taki:
Oddech 1: Gdy wymawiasz pierwszy „aleph”, zacznij od najniższego dźwięku i łagodnie wspinaj
się po swojej skali, aż osiągniesz dogodny wysoki ton. „Nun” i „Jod” są wymawiane w tym samym
brzmieniu.
Oddech 2: Słowa „Jod He Waw He” również wymawiane są w tym wysokim brzmieniu.
Oddech 3: Przy początkowym „aleph” słowa „Adonai”, znowu zaczynasz od swego najniższego
tonu i przechodzisz do najwyższego. Druga i trzecia sylaba wymawiane są w tym wysokim
brzmieniu.
Oddech 4: Słowo „ribonno” jest wymawiane wysoko; „szel” jest wymawiane nisko; a „olam” jest
wymawiane w brzmieniu środkowym pomiędzy tymi dwoma.
Oddech 5: Zamykające „Amen” zaczyna się od najniższego dźwięku i przy „aleph” wspina się do
najwyższego. Druga sylaba wymawiana jest wysoko.
Zatem:


Zalecam, by bezdźwięcznych oddechów było 5 lub 8, co da całkowitą liczbę oddechów 10 lub 13.


Praktykuj to ćwiczenie codziennie, aż będziesz się w nim czuł komfortowo i będziesz wykonywał
je z łatwością. Ta dyscyplina w końcu ujednolici twoje mentalne i astralne ciała z wizualizowaną
strukturą IHVH-ADNI. Każda sfera i przejście Światła Kether pomiędzy nimi staną się aspektami
twoich subtelniejszych ciał.


Droga IHVH ADNI


Jest to naturalna kolej rzeczy: „Ayin Soph Aur” ogranicza się i staje się „ANI”; „ANI” tworzy
„Jod”; „Jod” tworzy pierwsze „He”; „IH” tworzy „V”; „IHV” tworzy ostatnie „He”; „IHVH”
tworzy „ADNI”; IHVH-ADNI (IAHDVNHI) tworzy, przenika, podtrzymuje, jest wszystkimi
rzeczami w naszym sekwencyjnym wszechświecie.
Ta kolej rzeczy jest stała, nieugięta, wieczna. Nigdy nie było ani nie będzie czasu, kiedy nie byłoby
to koleją rzeczy. Przyczyna tego leży w rzeczywistości, która obejmuje i tworzy całość czasu. Ten
archetyp istnieje poza wpływem czasu, jednak przenika całość jego nieskończonej rozciągłości.
Ta naturalna kolej rzeczy jest tak integralną częścią naszego doświadczenia, tak bardzo częścią
naszych mechanizmów postrzegania i obiektów, które postrzegamy, że staliśmy się na nią
naturalnie ślepi. Można powiedzieć, że jesteśmy tak bardzo oczarowani nieskończoną
różnorodnością drzew, że nie dostrzegamy stojącego za tym ekosystemu podtrzymującego nasz las.
Niemniej my, drzewa i cała wielka różnorodność rzeczy istnieje tylko z powodu tej leżącej u
podstaw kolei rzeczy – jesteśmy, wszyscy i każdy z osobna, tego manifestacją. Nie tylko każdy z
nas jest przez nią stworzony, każdy z nas ją tworzy. My i ta kolej rzeczy jesteśmy nierozdzielni.
Nasza manifestacja naturalnej kolei rzeczy zachodzi zarówno z, jak i bez naszego świadomego
udziału. Jednak kiedy kierujemy naszą indywidualną świadomość na tę naturalną kolej rzeczy i
uczymy się świadomie uczestniczyć w jej manifestacji, wtedy zachodzi potężna niwelacja różnic
pomiędzy naszą codzienną samoświadomością a Jednością wszelkiego stworzenia. Ten akt
świadomej partycypacji oczyszcza wieczne kanały Światła Kether schodzącego do obecnej chwili
naszego sekwencyjnego, czasoprzestrzennego wszechświata.

Kiedy kanały są wystarczająco oczyszczone, poprzez pracowite stosowanie skupionej świadomości,
a Światło Kether silnie przepływa z wiecznej do obecnej chwili, w ludzkim sercu otwiera się brama
do ścieżki prowadzącej w górę przepływu światła.
Ta ścieżka prowadzi do Tiphareth, zostawiając w tyle fizyczne i astralne ciało. Tutaj musisz
spojrzeć w dół na swoje ciała i wyczuwać cały przepływ swojego obecnego wcielenia. To jest
„Waw”, które istnieje na wskroś czasu, lecz nie obejmuje go. Na przestrzeni swojej rozpiętości
czasu ciągle dokonuje projekcji siebie do istnienia materialnego. Każde wcielenie jest
doświadczane jako sekwencja chwil obecnych. W Tiphareth musisz dążyć do postrzegania
wszystkich wcieleń, które minęły (łącznie z istniejącym obecnie) od narodzin twojej jaźni
Indywidualnej – „Waw”.
Kiedy widziałeś wszystkie swoje życia i znasz swoją Indywidualną jaźń, musisz, jak mówią
starożytni, „wybrać życie”, i aktywnie powrócić do swojego astralnego i fizycznego ciała. Musisz
wtedy świadomie ukazać znajomość swojej Indywidualnej jaźni w teraźniejszej chwili obecnego
wcielenia. To bardziej przeczyści kanał światła pomiędzy „Waw” i „He”, ostatecznie jednocząc je.
Kiedy dokonuje się realizacja VH, w sercu Indywidualnej jaźni otwiera się brama do ścieżki
prowadzącej w górę przepływu światła.
Jako swoje VH, powróć do Tiphareth (którego świadomość jest już stała) i spójrz w górę przepływu
światła, ku Binah. Tutaj, pomiędzy tobą a Binah, pojawia się zasłona, która zaciemnia obraz.
Możesz wznieść się wzdłuż światła jedynie na ograniczonym odcinku, gdyż ta zasłona zatrzymuje
cię.
Istnieje tylko jeden sposób na spenetrowanie tej zasłony. Musisz wznieść się wzdłuż światła tak
daleko, jak tylko możesz, a następnie powracaj z nim do swego fizycznego wcielenia. Musisz
dogłębnie zintegrować to światło z Indywidualnym, Osobistym i Fizycznym aspektem swego
istnienia. Dla każdej ilości światła, jaką ukazujesz, taka sama jego ilość będzie udostępniona przy
twoim następnym wzniesieniu. Na początku jest to powolny i trudny proces, lecz z czasem zasłona
zostaje spenetrowana.
Wzniesienie wzdłuż światła nie jest stałym postępem małych odcinków. Istnieje kilka skoków
kwantowych ku zrozumieniu, które uzyskasz, idąc tą drogą. Każdy skok radykalnie rozjaśni twoje
rozumienie i obraz.
Pierwszy skok ukaże różnice pomiędzy Tiphareth i Binah oraz podniesie pierwszą warstwę zasłony.
Podczas gdy VH istnieje w rzeczywistości sekwencji i czasu, Binah tworzy i obejmuje całą
nieskończoność sekwencji/czasu. Binah jest niezsekwencjalizowaną rzeczywistością, z której rodzi
się sekwencja. Tworzy on sekwencyjną rzeczywistość i jest nią, lecz doświadcza tej sekwencyjności
niesekwencyjnie.
Zrozumienie tych podstawowych różnic otwiera bramę światła wzdłuż ścieżki, oświetlając twoją
drogę do drugiego skoku. Ten skok ukaże ci podobieństwa pomiędzy pierwszym „He” Binah a VH.
Jest to uwieńczone wizją tkaniny podobieństwa, która splata razem całą nieskończoną liczbę
Indywidualnych jaźni. [Jest to tylko wizja i jedynie symboliczna reprezentacja manifestacji
Jedności, lecz służy ona do ukazania podstawowych połączeń. To nie powinno, pomimo swej
intensywności i siły, być mylone z właściwym doświadczaniem Jedności].
Wizja podobieństwa podnosi drugą zasłonę i sprowadza cię do mocnej, zamkniętej bramy,
blokującej ścieżkę. Kluczem, który otworzy tę bramę podobieństwa, jest twoje zrozumienie
podstawowych różnic.
Ścieżka za tą bramą prowadzi do trzeciego i ostatniego skoku. By kroczyć tą ścieżką, musisz
4

odrzucić zarówno podobieństwa, jak i różnice. Musisz wznieść się nawet poza własną świadomość
siebie jako Indywidualności i scalić się z całą nieskończoną liczbą innych Indywidualności. Razem
jesteśmy Binah. Ten trzeci skok prowadzi z sekwencyjnej świadomości siebie do świadomości
niesekwencyjnej, która całą sekwencję postrzega wewnątrz siebie.
To sprowadza cię do ciemnego wybrzeża Binah i dalej oczyszcza kanał światła pomiędzy
pierwszym „He” a VH, efektywnie je jednocząc.
Zjednoczenie HVH sprowadza twoją świadomość do perspektywy wieczności. Twoja Indywidualna
praca umieszczana jest w nieskończenie większym kontekście. Sama praca nie jest już sekwencyjna
– jedynie jej manifestacja jest.
Kiedy ukazujesz to wieczne Światło na warstwach czasu i przestrzeni, ciemny brzeg Binah
rozjaśnia się Światłem „Jod”. Naprawdę, połączenie z „Jod” i z ANI zachodzi – w ujęciu
czasoprzestrzennym – równocześnie z realizacją Binah. Jest to jedynie przejście z wiecznego
poziomu świadomości do poziomu sekwencyjnego, który sprawia, że, z sekwencyjnej perspektywy,
wydaje się, jakby podróż z HVH do „Jod” i do ANI trwała jakiś czas. Naprawdę to nie wymaga
czasu, ale w tym samym czasie ukazanie tego jest sekwencyjne, a zatem do wypełnienia się
potrzebuje przedziału czasu.
Z naszej sekwencyjnej perspektywy to przejście z HVH do „Jod” jest najlepiej zilustrowane
różnicami i podobieństwami pomiędzy dwoma słowami: zrozumienie i mądrość. Zrozumienie jest
procesem – bramą, poprzez którą odszukujemy wątki podobieństwa i rozróżnienia. W Binah
łączymy się ze zdolnością do rozumienia każdej rzeczy, na jakiej skupimy swoją uwagę. W chwili,
w której rodzące się zrozumienie Binah odkrywa, że tajemnie rozumie wszystkie rzeczy na raz,
wynurza się wrodzona wartość mądrości. Mądrość jest wrodzoną mocą, pozbawioną formy siłą,
która ukazuje się jako zrozumienie. Lecz sama w sobie mądrość nie jest procesem przebiegającym
w taki sposób jak zrozumienie. Mądrość obejmuje zrozumienie i doświadczenie, ukazując się
spontanicznie, praktycznie i w pełni.
Mądrość przychodzi, kiedy, poprzez doświadczenie, zrozumienie obejmuje siebie. To dzieje się, jak
już powiedziałem, poza zasięgiem czasu, i ukazuje się jako dalsze oczyszczanie kanału światła
pomiędzy „Jod” a HVH, efektywnie je jednocząc. IHVH uczestniczy równocześnie w Zjednoczonej
świadomości ANI i w skupionej w dół świadomości HVH-Binah. Świadomie integruje Jedność w
ukazanym ADNI. Jest to symbolizowane jako IAHDVNHI, prawdziwe RBVNV ShL OVLM.
Praca IHVH ADNI
Świadome ukazywanie wizualizowanego Światła Kether w ziemskich działaniach jest niezbędnym
krokiem do prawdziwego zestrojenia twojego ciała astralnego z mentalnym wpływem. W ciele
astralnym stała zmiana zachodzi tylko wtedy, gdy zmiana dosięgnie substancyjnego poziomu życia
fizycznego. Jeśli Światło Kether nie jest trwale sprowadzone do Malkuth (ziemskiej sfery
codziennego życia), to nie zajdzie duża zmiana w ciele astralnym – twoim plonem będą
nieuchwytne, pozbawione substancji „zamki z piasku”.
Praca ze skierowanym do dołu przepływem światła i dążenie do jego wypełnienia jest tak samo
ważne jak dążenie w górę ścieżki, ku ostatecznej Jedności. Jedno wspiera drugie i każde z nich
samo prowadzi do niestabilności. Praca z przepływem w dół, ku manifestacji, musi być zatem
podjęta równocześnie z wędrówką w górę.
Ta praca rodzi owoce podróży w górę i stanowi mniejszą magię IHVH-ADNI.

Praca pierwsza

Kiedy osiągnąłeś taki stopień wizualizacji IHVH-ADNI, że jest to dla ciebie łatwe (tj. istnieje
początkowe zestrojenie ciała mentalnego), zwróć uwagę na przerwę pomiędzy „Adonai” a
„Ribonno Szel Olam”. Wydłuż tę pauzę i głęboko medytuj nad tęczowym Światłem Adonai.
Jest to porozumienie pomiędzy mocą (światło słoneczne) a formą (cząsteczki wody), które się
ukazuje (tęcza). Reprezentuje to niewzruszalną kreatywną manifestację Światła Kether.
Kiedy medytujesz, staraj się stać jednością z tęczowym Światłem. Staraj się czuć jego twórczą moc
i promienistość jak swoją własną. Każde powtórzenie tej medytacji sprowadzi cię bliżej zgodności z
tęczowym Światłem, lecz prawdopodobnie potrzeba będzie dużo wysiłku, by osiągnąć całkowite
zjednoczenie.
Na koniec każdej medytacji, niezależnie od swojego stopnia zjednoczenia z tęczowym Światłem,
wymów słowa „ribonno szel olam” swoją połączoną świadomością jaźni ADNI. Staraj się
odczuwać końcową radiację Światła poprzez wszechświat, jako swoją własną jaźń poruszającą się
na zewnątrz w twoją jaźń. Przeniknij swoją jaźń wszechświata swoją jaźnią IHVH-ADNI.
Praktykuj tę medytację na okrągło, aż osiągniesz prawdziwy stan zjednoczenia z tęczowym
Światłem i z IHVH-ADNI. W moim przypadku, przejście od dostrojenia ciała mentalnego do
dostrojenia ciała astralnego i osiągnięcie początkowej jedności z tęczowym Światłem zajęło 3 lata.
Tobie również zajmie to określoną ilość czasu, zależnie od wysiłku i zdolności – być może krócej
niż mi, być może dłużej. Każdy jest inny.

Praca druga

Kiedy posuwasz się ku zjednoczeniu z tęczowym Światłem, doświadczysz silnej energii IHVHADNI.
Na początku będzie to jedynie minimalny kontakt z jej ogromem. Kiedy wyczujesz tę
energię, skup na niej swoją uwagę. Poczuj jej jakość i ilość.
Ponownie, pracując z oddechami, pomiędzy „Adonai” a „Ribonno Szel Olam” zrób pauzę, by
medytować nad tą energią. Określ, jak już mówiłem, jakość i ilość energii, jaką wyczuwasz w tym
momencie. Teraz powtórz słowa od „Ani” do „Adonai” i podwój ilość wyczuwanej energii. Kiedy
wzmacniasz wizualizację od wewnątrz wizualizacji, staraj się świadomie podwoić swój kontakt z tą
energią.
Pracuj z tym podwajaniem swojej tolerancji i kontaktu, aż czujesz się dobrze z oboma poziomami i
z całością procesu. Następnie, w ten sam sposób, pracuj nad potrojeniem ilości energii. By to
zrobić, wykonasz słowa i wizualizacje od „Ani” do „Adonai” w sumie trzy razy. Każde
powtórzenie ma dodać równej ilości energii.
Za każdym razem, gdy mówisz następne słowa, „Ribonno” do „Amen”, świadomie promieniuj tą
energią, którą zebrałeś, przy całkowitym zjednoczeniu ze świadomością jaźni ADNI, jaką możesz
w tym momencie osiągnąć.
Kiedy osiągniesz wygodę i łatwość z tym potrójnym przywołaniem energii, staraj się akumulować
potrójną ilość energii przy pojedynczym wymawianiu „Ani” do „Adonai”. Kiedy to opanujesz,
pracuj nad podwojeniem, a potem nad potrojeniem tej nowej ilości itd.
Kiedy zwiększasz zarówno tolerancję, jak i głębie kontaktu z tą energią, będziesz wspomagał
proces osiągania prawdziwego zjednoczenia z tęczowym Światłem. Jednakże energia i świadomość
IHVH-ADNI są nieskończone, więc idąc stopniowo, nie da się ich osiągnąć – po prostu nie ma tyle
czasu, by wykonać nieskończoną ilość sekwencyjnych stopni. Zaczyna się to stopniowo, lecz

ostatecznie osiąga się punkt, gdzie dokonuje się kwantowy skok w świadomości – od orientacji
sekwencyjnej do nie-sekwencyjnej pełni prawdziwej jedności.

Praca trzecia

Inną pomocą w procesie jednoczenia jest sformułowanie modlitwy na końcu pauzy pomiędzy
słowami „Adonai” a „Ribonno”. Kiedy wymawiasz resztę frazy, promieniuj swoją modlitwę razem
ze Światłem Kether. Zabarw to Światło swoją modlitwą i pozwól, by to była manifestacja
świadomości jaźni IHVH-ADNI. Zobacz jak wszechświat dostraja się do tej modlitwy.
Zauważ, czy w ogóle i do jakiego stopnia twoja wola się spełnia w kolejnych dniach, miesiącach,
latach. Poprzez to stałe badanie, poznaj rzeczy, w których twoja wola jest przedłużeniem woli
IHVH-ADNI. Zauważysz, że jesteś efektywny jedynie wtedy, gdy twoje osobiste chęci są zgodne z
boską wolą. To poprowadzi cię drogą ku dostrajaniu swojej woli z wolą boską.
Kiedy posuwasz się ku Jedności, twoja wola będzie powoli harmonizowała się z wolą IHVHADNI.
Moment pierwszego zjednoczenia będzie oznaczony tym, że twoja osobista wola będzie
idealnie zgodna z wolą IHVH-ADNI. W tym momencie jesteś IHVH-ADNI, lecz nieskończenie
ważniejsze jest, że IHVH-ADNI jest tobą. W tym momencie przekroczona zostaje osobista wola i
nagle obejmuje ona nieskończoność wszelkiego istnienia. Twoje usta stają się ustami IHVH-ADNI
i mówicie Jednym głosem. Jest to tak wzniosły stan świadomości, że nie ma w nim miejsca na
małostkowe troski osobistej woli. Lub raczej, poczucie osobistej woli obejmuje równocześnie
doświadczenie wszystkich osobistych chęci – nadal istnieje świadomość siebie, lecz ta Świadoma
Jaźń obejmuje wszystkie swoje nieskończone manifestacji na równi, w pełni i nie-sekwencyjnie.

Oryginał angielski © 1998 Rawn Clark
Wersja polska © 2004 FranzBardon.pl

akte

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *