Autorstwa unknown author - http://liceum16.krakow.pl/o-szkole/historia/patron, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101415056

Krzysztof Kamil Baczyński „Wiersze”

Krzysztof Kamil Baczyński „Wiersze”

[caption id="attachment_22" align="alignright" width="330"]Autorstwa unknown author - http://liceum16.krakow.pl/o-szkole/historia/patron, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101415056 Baczynski[/caption]

Biografia Krzysztofa K. Baczyńskiego jest typowa dla pokolenia Kolumbów. Urodził się w 1921 roku, a już w sierpniu 1944 r. zginął. Poeta w swojej twórczości prezentował los swój i swoich rówieśników. Baczyński przeczuwał własną śmierć. Walka, cierpienie, śmierć nieodłącznie towarzyszyły pokoleniu Kolumbów. Zatem cierpienie ludzi oraz okrucieństwo wojny to często spotykane motywy twórczości Baczyńskiego. Poeta pisze również o miłości, bo w tych okrutnych czasach młodzi ludzie nie tylko walczyli, ale również kochali.

Poezja Baczyńskiego to poezja wojenna, toteż motyw cierpienia towarzyszy jej niezwykle często.