Doświadczając Jedności

 Doświadczając Jedności

Magia IHVH ADNI

Jest to magia połączenia IHVH z ADNI, którą znam i praktykuję. Nauczyłem się tej magii od kogoś, czyje imię nigdy nie zostanie wypowiedziane. Po 10 latach praktyki udzielono mi słów, abym mógł opowiedzieć o tej świętej magii. Lecz zamiast przedstawić to tak, jak sam się uczyłem, opowiem o tym, jak to rozumiem – powiem to własnymi słowami i na własny sposób. ANI - IHVH ADNI - RBVNV ShL OVLM - AMN (Ani - Jod He Waw He Adonai - Ribonno Szel Olam - Amen)